Första sidan > HÄNDELSER

Dans


Bakgrund
Dans i den folkliga och sällskapliga formen var förhärskande i landskapet fram till 1980-talet då den sceniska formen av dans, danskonst började vinna terräng genom grundandet av dansskolor med utbildade danslärare. En stor betydelse för lanseringen och koordineringen av danskonsten blev Vasa läns dansdelegation fr.o.m. 1985.

År 1991 kom lagen om grundundervisning i konst. Denna innebar en klarare strukturering av både dansundervisningen och organisationen inom kommunerna. Både den klassiska baletten och som nyhet i regionen, nutidsdansen fick en stadig plattform att bygga en ny dansgeneration på. Barn och unga i åldern 5–17 år har nu möjlighet att få en läroplansbaserad målinriktad undervisning som skapar förutsättningar för en yrkesutbildning i dans.

Hela 1990-talet blev ett uppsving för dansen på alla plan både internationellt, nationellt och regionalt. Dans blev en ny hobby för både pojkar och flickor, en allemansrätt och ett uttryckssätt. Streetdance, musicTV, hip hop, salsa, linedance är några exempel på tidstypiska fenomen som stimulerat folket till egen aktivitet. Idag finns det, åtminstone i städerna ett dansutbud för varje smakriktning.


Dagsläget: Amatörer
Amatördansen i Österbotten mår rätt bra idag. Ideella föreningar (ofta gymnastikföreningar) och på bredare bas medborgar- och arbetarinstitut upprätthåller dansverksamheten på orterna. I Karleby, Jakobstad, Korsholm, Vasa och Kristinestad finns dansskolor (musikinstitut eller privata) som fokuserar på dans som konstform. Dansintresset växer och med det behovet av kompetenta ledare/lärare, helst tvåspråkiga. På de flesta håll råder det även brist på funktionella utrymmen för dans, för att inte tala om scener på vilka dansen kan presenteras för publik.

Österbottens danskommitté (efterföljaren till Vasa läns dansdelegation) är en centralorganisation för verksamheten i landskapet, den omfattar även Seinäjoki. I huvudsak ombesörjer den utvecklandet av danskonsten. I den årligen återkommande stormönstringen, Österbotten Dansar (Pohjanmaa Tanssii) deltar även tävlings- och folkdansgrupper. Evenemanget alternerar mellan sex orter (Karleby, Jakobstad, Vasa, Kristinestad, Seinäjoki, Ähtäri) och samlar upp dansgrupper från hela regionen. Varje föreställning avslutas med en professionell artist eller grupp som personifierar amatördansarnas strävan och mål. Danskommittén ordnar även årligen ett dansläger för barn och unga under en sommarvecka på någon av ovannämnda orter. De ordinarie lärarna ersätts här av gästande specialister inom diverse dansstil.

Ett annat tidigare samordnande organ har varit Gränslös Dans, ett Kvarkenprojekt som inbegrep tre kommuner i Österbotten (Vasa, Kristinestad, Seinäjoki) och tre i Västerbotten (Umeå, Vilhelmina, Skellefteå). Mellan åren 1999 och 2002 har hundratals barn och unga från båda länderna mötts i likheter, lärt av olikheter och dansat tillsammans.


Dagsläget: Professionella
Den professionella dansen har tidigare begränsats till diverse gästspel på teatrarna, huvudsakligen dansensembler från södra Finland. Lokala förmågor, i främsta hand danspedagoger fick sin chans i och med grundandet av Interdans år 2000, ett Kvarkenprojekt som producerar dansverk av koreografer och dansare från Öster- och Västerbotten. Ensemblen som årligen förnyas turnerar i båda länderna.

En särskild erkänsla för professionellt dansarbete har tilldelats Pirjo Viitanen från Karleby med statens treåriga konstnärsstipendium. Hon är även upphovsdam till det årligen återkommande dansevenemanget Vinterdans i Karleby (Kokkolan Talvitanssit) som bjuder på dansverk i toppklass.

I varje kommun med självaktning firas den internationella Dansens Dag den 29 april. Då förenas både amatörer och professionella i föreställningar och evenemang av olika slag.


Framtiden
Institutionsteatrarna tenderar generellt att spela alltmer musikaler, och har således ett ökat behov av dansare från fältet. Detta ger ortens unga danstalanger möjlighet att jobba på professionell scen. Men genren kräver även sång och skådespelartalang. Planer finns på att på yrkeshögskolenivå utbilda musikalartister.

Milla Simons

AKTUELLT
21.11.2012
Sydösterbotten med på KnowHow mässan
Möjligheter till praktik-, examens- och arbetsplatser i Sydösterbotten
12.11.2012
Regiontidningen Dynamic Coast 2011

9.3.2012
Emigrantmässa i Holland
Sydösterbotten deltog i Emigrantmässa i Holland 11-12.2.2012
Aktuellt
  Visa som RSS-flöde
Skriv ut sidan
Sidkarta